Прожекторът

Дефиниция на прожектор

Примерна карта на Хюман дизайн прожектор - Източник: Genetic Matrix
Примерна карта на Хюман дизайн прожектор – Източник: Genetic Matrix

Прожекторът е човек с недефиниран сакрален център и без директна връзка между мотор и центъра на гърлото в дизайна си.

Прожекторите могат да бъдат изключително различни, с много разнообразни дефиниции, с дефинирани от 2 до 8 центъра. Общото между тях е липсата на постоянна енергия (недефиниран сакрал) и липсата на възможност за успешно манифестиране (директно изразяване) на желанията и намеренията. Прожекторът е първият от двата “не-енергийни типа” (прожектор и рефлектор), тъй като не притежава генерираща или манифестираща енергия. Прожекторите са около 21% от населението на света.

Дарби и слабости на прожектора

Най-голямата дарба на прожектора е способността му да разбира и насочва енергийните типове. Неговата роля е да ръководи енергийните типове. Прожекторите имат таланта да разпознават възможностите на енергийните типове и да ги напътстват да използват своята енергия по най-ефективния начин. Тяхна слабост е, че нямат надежден достъп до енергия вътре в себе си, а трябва да разчитат на другите да разпознаят дарбите им и да ги поканят. Прожекторът е единственият тип, който изцяло зависи от другите, за да може да изпълни предназначението си в живота. По ирония, въпреки че се намират на върха на йерархията, на прожекторите не им е дадена сила. Силата е дадена на генераторите, а прожекторите са тук, за да ги направляват. Тези два типа са изключително силно взаимозависими.

Това, че прожекторът е неергиен тип в никакъв случай не означава, че той изобщо няма енергия. Той просто няма свой постоянен достъп до генериращата сакрална енергия и мощ, той е създаден да използва енергията на другите. Това може да го направи безценен съветник и водач, ако бъде разпознат и поканен или обратно – може да бъде досаден и уморяващ, ако другите не разпознават дизайна и дарбите му. Една от основните теми на прожектора е изтощението. Когато прожекторите се опитват да се държат като енергиен тип (генератори), те много бързо могат да стигнат до изтощение. Прожекторите са изключителни организатори, имат естествената дарба да свързват правилните хора по подходящ начин, така че да осигурят ефективни резултати от работата им.
Разпознаване на прожектора

Прожекторът има една единствена нужда в живота си – да бъде разпознат за това, което е. Само тогава той може да разгърне истинския си потенциал. Най-важното нещо за прожекторите са хората, които ги заобикалят. Те трябва да са заобиколени с правилните за тях хора. А правилните хора са тези, които ги разпознават. Някой, който не Ви разпознава, може да изсмуче всичките Ви ценни ресурси и да Ви остави дълбоко огорчени. Прожекторът е създаден, за да бъде видян и разпознат от другите и това му се случва много по-често, отколкото на останалите типове. За съжаление, обаче, понякога другите виждат в прожектора това, което им се иска да видят, а не го разпознават такъв, какъвто е в действителност. Това може да доведе до голяма обида и разочарование у прожектора. Обидата и разочарованието са също от основните теми в живота му. Прожектори, които не настояват да живеят и работят само с хора, които ги разпознават, ще чувстват дълбоко вътрешно огорчение.

Прожекторите рядко биват разпознавани точно за това, което са. Оттам идва и голямо объркване у тях, какво точно означава правилното разпознаване. Често се случва да бъдат посочени за лидери в дадена ситуация против волята им. След което те не успяват да удовлетворят очакванията на останалите, биват отстранени и това води до дълбока обида и огорчение. Не винаги, когато Ви направят комплимент или Ви изтъкнат като водач, това е правилното разпознаване. За да изпитате истинско удовлетворение и да усетите правилната покана, следвайте Стратегията и Авторитета си!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *