Прожекторът

Дефиниция на прожектор Прожекторът е човек с недефиниран сакрален център и без директна връзка между мотор и центъра на гърлото в дизайна си. Прожекторите могат да бъдат изключително различни, с много разнообразни дефиниции, с дефинирани от 2 до 8 центъра. Общото между тях е липсата на постоянна енергия (недефиниран сакрал) и […]