Прожекторът

Дефиниция на прожектор Прожекторът е човек с недефиниран сакрален център и без директна връзка между мотор и центъра на гърлото в дизайна си. Прожекторите могат да бъдат изключително различни, с много разнообразни дефиниции, с дефинирани от 2 до 8 центъра. Общото между тях е липсата на постоянна енергия (недефиниран сакрал) и […]

Какво е Хюман дизайн?

Какво е Хюман дизайн? На този въпрос може да се отговори по различни начини. Ето как го определя Линда Бънел в книгата си “Хюман дизайн. Книга на понятията”: “Животопреобразяващият експеримент да живееш, следвайки себе си, и да заявиш правото си на уникалност” и още: “Системата Хюман дизайн е Науката за […]