Его авторитет според Хюман дизайн

Вътрешният авторитет е чисто механичен начин/знак, който който усещате с тялото си. Той Ви дава напътствие за взимане на правилните за Вас решения. Повече за авторитетите може да прочетете тук. Ако в Хюман дизайн картата Ви Его Центърът е оцветен/дефиниран, и Центърът на далака, Центърът на слънчевия сплит и Сакралният център са […]

Далачен авторитет според Хюман дизайн

Вътрешният авторитет е чисто механичен начин/знак, който който усещате с тялото си. Той Ви дава напътствие за взимане на правилните за Вас решения. Повече за авторитетите може да прочетете тук. Ако в Хюман дизайн картата Ви Центърът на далака е оцветен/дефиниран, и Центърът на слънчевия сплит и Сакралният център са недефинирани (бели), […]

Имаме ли нужда от хюман дизайн анализ?

Izobilie

Много пъти сме разисквали с приятели прожектори от цял свят въпроса дали всеки непременно има нужда от професионален хюман дизайн анализ. И ако има нужда, то на кой етап от процеса е най-добре да се случи това – дали в самото начало, или малко по-късно, когато вече човек е понатрупал малко […]

Сакрален авторитет според Хюман дизайн

Autumn-11-2016

Вътрешният авторитет е чисто механичен начин/знак, който който усещате с тялото си. Той Ви дава напътствие за взимане на правилните за Вас решения. Повече за авторитетите може да прочетете тук. Ако в Хюман дизайн картата Ви Сакралният център е оцветен/дефиниран и Центърът на слънчевия сплит е недефиниран (бял), то Вашият Авторитет […]

Емоционален авторитет според Хюман дизайн

Вътрешният авторитет е чисто механичен начин/знак, който който усещате с тялото си. Той Ви дава напътствие за взимане на правилните за Вас решения. Повече за авторитетите може да прочетете тук. Ако в Хюман дизайн картата Ви Центърът на Слънчевия сплит е оцветен/дефиниран, то Вашият Авторитет е Емоционален. Емоционалният Авторитет е […]

Вътрешният авторитет според Хюман дизайн

Какво представлява вътрешния авторитет според Хюман дизайн Вътрешният авторитет е чисто механичен начин/знак, който който усещате с тялото си. Той Ви дава напътствие за взимане на правилните за Вас решения. Важно е да разберете, че не можете да взимате правилни решения, доверявайки се на Авторитета си, ако преди това не […]

Четирите типа в Хюман дизайн и тяхната специфична аура

Четирите типа и тяхната аура Системата Хюман дизайн дефинира четири основни типа: МАНИФЕСТОР, ГЕНЕРАТОР, ПРОЖЕКТОР и РЕФЛЕКТОР. Тези типове определят начина, по който реагираме на живота или нашата СТРАТЕГИЯ. Ако решите да експериментирате със системата Хюман дизайн, първото нещо, което е добре да разберете и да следвате е вашата Стратегия. Сигурна съм, че обръщайки се […]

Деветте центъра в Хюман дизайн

Картата (бодиграфът) се състои от 9 центъра, изобразени с различна геометрична форма, които са свързани с канали помежду си. Всеки канал се състои от два срещуположни портала, излизащи от съответните центрове.  Някои от центровете, каналите и порталите в картата са оцветени (в черно или червено), други са бели. Оцветените и […]

Първи стъпки в системата Хюман дизайн

Преди да започна Преди да навлезете по-дълбоко в системата Хюман дизайн, добре е да направите и погледнете своята карта. Гледайки картата си и тези на своите близки, ще можете по-лесно да разберете системата и ползите, които тя може да Ви донесе. Можете да се регистрирате и да създадете и запазите […]

Прожекторът

Дефиниция на прожектор Прожекторът е човек с недефиниран сакрален център и без директна връзка между мотор и центъра на гърлото в дизайна си. Прожекторите могат да бъдат изключително различни, с много разнообразни дефиниции, с дефинирани от 2 до 8 центъра. Общото между тях е липсата на постоянна енергия (недефиниран сакрал) и […]