Четирите типа в Хюман дизайн и тяхната специфична аура

Четирите типа и тяхната аура

Системата Хюман дизайн дефинира четири основни типа: МАНИФЕСТОР, ГЕНЕРАТОР, ПРОЖЕКТОР и РЕФЛЕКТОР. Тези типове определят начина, по който реагираме на живота или нашата СТРАТЕГИЯ. Ако решите да експериментирате със системата Хюман дизайн, първото нещо, което е добре да разберете и да следвате е вашата Стратегия. Сигурна съм, че обръщайки се назад и анализирайки минали събития и взаимоотношения, ще установите, че най-лесно, почти без усилие и без каквато и да е съпротива от околните и обстоятелствата, са се случвали нещата, които са били в унисон с Вашата Стратегия.

Четирите основни типа в Хюман дизайн са пряко свързани и с вида на аурата, която всеки от нас има.

Четирите типа аура според Хюман дизайн Източник: Jovian Archive Media - The Aura Types - Ra Uru Hu - Human Design System
Четирите типа аура според Хюман дизайн
Източник: Jovian Archive Media – The Aura Types – Ra Uru Hu – Human Design System

 

Стратегия на типовете в Хюман дизайн

Генератор и Манифестиращ генератор – Изчакай и откликни!

Примерна карта на тип генератор в хюман дизайн
Примерна карта на Генератор – Хюман дизайн
Източник Geneticmatrix.com

Генераторите (вкл. Манифестиращите генератори) съставляват 70% от населението на земята. Тяхната Стратегия е да изчакат, докато се появи подходящата за тях работа, човек, място, ситуация и, когато го разпознаят – да откликнат, да действат. Генераторите със своята постоянна енергия са строителите в света. Генераторите имат привличаща и обгръщаща аура, която придърпва живота и събитията към тях. Когато вложат енергията си в подходяща за тях дейност, те ще се чувстват изключително доволни и щастливи. Всичко, което трябва да направят, е да почакат, докато се появи подходящата възможност и да откликнат на нея. Ако се опитат директно да се насочат към определена цел или да вземат това, което искат, най-вероятно е да срещнат съпротива и да се разочароват. Откликът е вътрешен и е от типа: “Мхм” – да, или “Ъъ” – не. Този вътрешен отклик показва на генератора дали това е правилното действие за него.

Прожектор – Чакай да те поканят!

Примерна карта на Хюман дизайн прожектор - Източник: Genetic Matrix
Примерна карта на Хюман дизайн прожектор – Източник: Genetic Matrix

Стратегията на Прожектора е да чака покана. Прожекторите имат дълбоко проникваща аура. Те имат нужда да бъдат разпознати заради техните специфични дарби и способности. Те имат вродена способност да “виждат” другите и да насочват енергията на генераторите. Но ако се опитват да бъдат разпознати и да предлагат мнението и гледната си точка без да бъдат поканени да го направят, почти сигурно е, че ще бъдат отрязани и ще се почувстват огорчени от това. Усещането за успех у Прожекторите се поражда, когато са разпознати и оценени за това, което са в действителност. Не е никак лесно, особено в началото, просто да си седиш тихичко и да чакаш, особено когато виждаш реална възможност да бъдеш полезен. Но това наистина е правилната Стратегия за Прожектора, за да не се въвлече сам в неща, които впоследствие може да се окажат неподходящи за него. По отношение на даването на непоискани съвети, помнете, че никой не обича да му дават акъл! Отпуснете се и чакайте! Подходящата покана ще дойде.

 Манифестор – Информирай!

Примерна карта на тип Манифестор в Хюман дизайн
Примерна карта на Манифестор в Хюман дизайн – Източник: Geneticmatrix.com

Стратегията на Манифестора е да информира преди да действа. Аурата му е отблъскваща и е създаден да отстранява препятствията по пътя си. Манифесторът е единственият тип, на когото му е вродено да инициира, но ако инициира действия без да информира околните за това, може да срещне сериозна съпротива. Манифесторите желаят да живеят в мир и спокойствие. Те могат да се чувстват много добре сами и да бъдат напълно независими. Когато действат, следвайки стратегията си, ще получат подкрепа и разбиране. Често те се чувстват разгневени от това, че някой друг се опитва да ги контролира или да се меси в живота им, както и когато не срещат разбиране у околните за своите действия, защото не са постъпили съгласно стратегията си и не са ги информирали предварително за намеренията си.

Genetic Matrix - Know Who You Are

Рефлектор – Изчакай лунния цикъл!

Примерна карта на тип рефлектор в Хюман дизайн - Източник: Geneticmatrix
Примерна карта на рефлектор в Хюман дизайн – Източник: Geneticmatrix

Стратегията на рефлектора е да изчака един пълен лунен цикъл (около 29.5 дни) преди взимане на важни решения. Аурата на рефлектора е тестваща,той сякаш опипва и тества околната среда, но не задържа нищо. Те са лунарни същества, на които им харесва да бъдат постоянно изненадвани от нови открития. За съжаление често, когато наблюдават околния свят се чувстват разочаровани от несправедливостта и хомогенноста му. Мястото, на което пребивават е най-важното нещо за рефлекторите. Когато са на правилното място, те са с правилните хора и могат да бъдат много полезни за своята общност с наблюденията си.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *