Сакрален авторитет според Хюман дизайн

Autumn-11-2016

Вътрешният авторитет е чисто механичен начин/знак, който който усещате с тялото си. Той Ви дава напътствие за взимане на правилните за Вас решения. Повече за авторитетите може да прочетете тук.

Ако в Хюман дизайн картата Ви Сакралният център е оцветен/дефиниран и Центърът на слънчевия сплит е недефиниран (бял), то Вашият Авторитет е Сакрален. Това е единствено и само Генераторски Авторитет, тъй като всички хора с дефиниран Сакрален център са Генератори (или Манифестиращи Генератори).

Хюман дизайн генератор със сакрален авторитет
Сакрален авторитет – хюман дизайн
Източник: Geneticmatrix.com

Хората със Сакрален Авторитет имат много специфично вътрешно усещане за това, дали в конкретния момент имат необходимата енергия (и желание) да се заемат с дадена работа/проект/човек, т.е. да “откликнат”. При правилно поставен въпрос Сакралният авторитет отговаря ясно с “А-ха” (да), “Ъ-ъ” (не) или “Хмм” (точно в момента не знам, нямам енергия за това). А правилните въпроси в този случай са категорични да/не въпроси. С времето Генераторите със Сакрален авторитет се научават много ясно да разпознават неговите сигнали и да взимат правилните за себе си решения на момента.

На чисто ежедневно ниво примерен правилен въпрос към генератор със сакрален авторитет би бил: “Искаш ли да отидем на разходка?”.  Най-вероятно отговорът би бил:  “А-ха” (да), “Ъ-ъ” (не) или “Хмм”. Експериментирайте и проверете!

виж и:

Емоционален авторитет – Емоционален център

Далачен Авторитет – Център на Далака

Его Авторитет – Център на Егото

G Авторитет – Център G

Ментален Авторитет – Център Аджна (без авторитет)

Лунен Авторитет – Авторитет на Рефлекторите

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *