Деветте центъра в Хюман дизайн

Картата (бодиграфът) се състои от 9 центъра, изобразени с различна геометрична форма, които са свързани с канали помежду си. Всеки канал се състои от два срещуположни портала, излизащи от съответните центрове.  Някои от центровете, каналите и порталите в картата са оцветени (в черно или червено), други са бели. Оцветените и белите центрове, канали и портали в бодиграфа дават информация за типични характеристики на дадения човек. Колкото по-дълбоко навлизате в науката за системата Хюман дизайн, толкова по-подробна и прецизна информация можете да получите на базата на бодиграфа.

В тази статия ще представя най-общо деветте центъра на хюман дизайн картата (бодиграфа).

Всеки център в картата Ви може да бъде оцветен (дефиниран) или неоцветен, бял (недефиниран). Основна характеристика на Прожекторите е, че при тях Сакралният център задължително е недефиниран (големият квадрат в средата, оцветен в червено, когато е дефиниран).  Разликата между дефинираните и недефинираните центрове е, че в дефинираните центрове енергията е постоянна и можете да разчитате на нея, а в недефинираните енергията е непостоянна и изключително много зависи от заобикалящата среда и хората около Вас.

Център на Главата (Head Center)

Най-отгоре в бодиграфа се намира Центърът на Главата. Той създава постоянно напрежение да мислите. Това е един от двата центъра на напрежение (другият е Коренния център). Той Ви кара непрекъснато да мислите, да си задавате въпроси, да се съмнявате. Дефинираният Център на Главата може да бъде чудесен източник на вдъхновение за околните.

Недефинираният Център на Главата поема чуждите мисли и ги усилва. Това създава у хората с недефиниран Център на Главата огромно напрежение да се занимават с неща и да извършват действия, които изобщо не ги засягат пряко. Можете да пробвате някога да се “хванете в крачка”, когато усетите мисли, които категорично не са Ваши и да се огледате кой е наоколо. Въпросът на отворения център на главата е: “Пак ли се опитвам да отговоря на чуждите въпроси?”.

Център на Аджна (Ajna Center)

Центърът Аджна представя начинът Ви на мислене. Дефинираният център Аджна обратва информацията винаги по един и същи начин. Той изглежда и се чувства уверен в мнението и теориите си.

Хората с недефиниран център Аджна постоянно са под напрежение да имат постоянно мнениепо един и същи въпрос, а в действителност мнението им често се променя. Мисълта, че са непостоянни в мнението си често ги кара да се чувстват нервни и несигурни и те се опитват да компенсират това като се стремят да покажат на другите колко уверени, постоянни и умни са. Мъдростта при този център е да разберете, че не е задължително да имате фиксирано, постоянно мнение. Въпросът на отворения център Аджна е: “Опитвам ли се постоянно да убедя другите и себе си, че съм сигурен?”

Genetic Matrix - Know Who You Are

Център на Гърлото (Throat Center)

Центърът на Гърлото определя начина на комуникация. Това е центърът към който се стреми цялата енергия на тялото, за да бъде изразена. Чрез Центъра на Гърлото се осъществява манифестирането и трансформацията. Дефинираното Гърло се изразява винаги по един и същи фиксиран начин, независимо към кой енергиен център е свързано.

Недефинираното Гърло няма постоянен, стабилен глас. Това може да доведе до нервност и напрежение да говори без да има какво смислено да каже. Отвореното Гърло често се опитва да привлече вниманието на другите като прекъсва и изразява мнение или казва, че ще направи нещо (манифестира) просто, за да се освободи от напрежението. Ако се отпусне, отвореното Гърло може да говори по различни начини в зависимост от човека срещу себе си. Мъдростта на този център е в това да разбере, че няма нищо лошо в това малко да помълчи. Това важи с особена сила за Прожекторите. За тях е препоръчително да изчакат да бъдат поканени да изразят мнението си, независимо дали са с дефинирано или недефинирано Гърло.

Център на Идентичността (G Center)

Центърът Г е центърът на Вашата индентичност. Той има отношение към любовта, поведението и посоката. Дефинираният Г център предполага личност с ясна посока в живота, устойчиво поведение, изразяващи своята любов (в най-общия й смисъл) по постоянен начин. Това е може би най-трудният за разбиране и обяснение център.

Недефинираният Г център няма фиксирана идентичност и може да се чувства объркан, тъй като всяка промяна на околните обстоятелства може да доведе до промяна на идентичността. Много отворени Г може да чувстват нужда да се държат здраво за сигурна идентичност или любов, за да се чувстват сигурни. Мъдростта тук е да разберете, че нямате фиксирана идентичност и че мястото, на което пребивавате може да бъде ваш приятел. Въпросът на отворения Г център е: “Търся ли постоянно любов и посока?”

Център на Егото (Ego Center)

Его центърът е свързан със силата на волята. Любимият ми център! Не бъркайте центъра на Егото с общоприетото понятие за Его. Тук говорим за воля. Тук волята и желанието да направим или не направим нещо се изразява като енергия. Често обаче дефинираното Его може да поеме ангажименти и обещания, които не са здравословни за него и поради спецификата си да не може да ги откаже, съответно да се изтощи прекалено. Това се отнася особено за прожекторите с дефинирано его. Хората с дефинирано Его понякога могат да изглеждат прекалено упорити, инатливи и дори натрапчиви в желанието си да бутат нещата напред, особено за околните с недефинирано Его.

Недефинираното Его постоянно е под напрежение да се доказва и да се усъвършенства. Понякога това се проявява и като дълбоко чувство за непълноценност. По-голямата част от хората нямат сила на волята и може да страдат много от това, тъй като обществото ни налага рамката винаги да можем да извършим това, което казваме. Мъдростта на отвореното Его е да знаете, че сте ценни, да не давате обещания само, за да докажете силата на волята си или защото Вие или някой друг смята, че нещо трябва да бъде свършено. Въпросът на отворения Его център е: “Нужно ли е да се доказвам и да продължавам да се усъвършенствам?”
Център на Слънчевия сплит (The Solar Plexus Center)

Центърът на емоциите. Дефинираният Слънчев сплит е източник на емоциалната енергия и работи на принципа на вълната от надежда и възторг към болка и разочарование (отчаяние) и отново нагоре и надолу. Дефинираният Слънчев сплит се нуждае от време, за да се ориентира в околната обстановка. Добре е да се научи да си дава време да премине през всички фази на вълната по отношение на дадено решение, за да може да има яснота, да не реагира спонтанно. За много хора е голямо облекчение да разберат, че няма конкретна причина за честите върхове и спадове в емоциите им, това е просто химия. Тъй като повече от половината хора на земята имат дефиниран Слънчев сплит, това е най-често срещания Авторитет. (повече информация за Авторитетите)

Сакрален център (The Sacral Center)

Сакралният център е изворът на жизнената сила. Това е репродуктивна и устойчива енергия. Основната характеристика на Прожекторите е, че са с недефиниран Сакрален център. Дефинираният сакрал има капацитета да работи постоянно и да създава, да строи. Сакралът работи в отклик на външни фактори, лесно се възстановява след умора и изтощение и може да създаде чудеса, ако енергията бъде насочена в правилната посока. Обратното обаче също е вярно: може да бъде изключително раздразнен и демотивиран, ако работата, която е принуден да върши не го удовлетворява.

Недефинираният Сакрал означава, че човекът няма постоянна, устойчива жизнена сила. Много хора с недефиниран Сакрален център поемат и усилват енергията на околните, вследствие на това се чувстват в състояние да се пренапрегнат и да не могат да преценят кога просто да спрат. Това може да доведе до сериозно физическо и психическо изтощение. Прожектори, не се опитвайте да се правите на генератори! Вие нямате тяхната енергия. Рано или късно това ще Ви доведе до здравословни проблеми. Мъдростта тук е да разберете как работи енергията, как можете да се възползвате от нея и да я управлявате. Въпросът е: “Знам ли кога да се спра?”
Център на Далака (The Spleen Center)

Центърът на Далака е свързан с оцеляването. Това е нашата най-стара и първична осъзнатост. Този център работи само в конкретния момент. Базиран е на инстинкта и интуицията. Можете да го усетите в тялото си като съвсем конкретни прояви – настръхване, свиване на корема, внезапен горчив вкус, странна миризма. Може да се сравни с т.нар. котешки инстинкт. Дефинираният Далак има стабилно и постоянно усещане за нещата, които го карат да се чувства добре и знае на момента какво да предприеме, за да оцелее и да бъде здрав.

Недефинираният Далак може да бъде много уязвим, да има много и различни страхове. Често хвърля много време и енергия в това да се държи здраво за хора и неща, които му създават илюзорно чувство за сигурност, а всъщност са нездравословни за него. За хората с недефиниран Далак не е здравословно да реагират спонтанно. За недефинирания Далак мъдростта е в това да разбере, че просто отразява и усилва страховете на околния свят, това не са неговите собствени страхове. Въпросът е: “Държа ли се здраво за хора и неща, които не са непременно здравословни за мен, само и само да се чувствам сигурен?”

Коренен център (The Root Center)

Коренният център е вторият център на напрежение, адреналиновото напрежение. Напрежението в Коренния център тласка енергията нагоре в тялото. Хората с дефиниран Корен са постоянно под напрежение да правят нещо. Това е здравословна енергия и напрежение, ако е в вложена и насочена правилно. За хората с дефиниран Корен е полезно да отпускат енергията си чрез физически упражнения.

Недефинираният Корен поемаи усилва тази енергия и напрежение и това се проявява като постоянно бързане. Съвременният начин на живот може постоянно да го подмамва да бърза да всичко, което трябва да се свърши, за да се освободи от напрежението. Мъдростта тук е да разбереш, че това не е твоята енергия и можеш просто да отпуснеш напрежението да премине, не е нужно постоянно да бързаш. Въпросът на отворения корен : “Пак ли бързам да свърша всичко, което трябва да се свърши, за да се освободя от напрежението?”
Като обобщение бих искала да кажа: Няма добри или лоши дефинирани или недефинирани центрове. Всички центрове имам своята магия, стига да успеете да се отпуснете и да ги приемете такива, каквито са. Ако имате много недефинирани центрове, Вие сте подложени в много отношения на влиянието на хората около Вас. Но това в никакъв случай не е лошо, Вие можете да ги изследвате, разбирате, наблюдавате. Не се борете срещу обуславянето, то е неизбежно! По-скоро погледнете и преценете кой Ви заобикаля и как Ви обуславя. Това, което можете да направите за себе си е да изберете кой да бъде близо до Вас. А правилните хора, работа и място за живеене ще разберете, следвайки Стратегията и Авторитета си!

Приятно пътуване в света на Хюман Дизайн!
Enjoy the Ride! 
хюман дизайн - прожектор с емоционален авторитет
Примерна карта на ХД прожектор – Източник: Genetic Matrix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *